Termeni și Condiții
1. Introducere

Aceste Termene și Condiții („Termeni”) guvernează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web https://scorpioninternational.ro/ („Site-ul”) deținut de Scorpion International SRL („Companie”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni înainte de a utiliza Site-ul. Prin accesarea sau utilizarea Site-ului, sunteți de acord să fiți legat de acești termeni și conditii.

2. Acceptarea Termenilor

Accesarea și utilizarea Site-ului implică acceptarea explicită și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

3. Modificarea Termenilor

Compania își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza acești Termeni în orice moment. Modificările vor intra în vigoare la data publicării lor pe Site. Utilizarea continuă a Site-ului după publicarea oricăror modificări constituie acceptarea dumneavoastră a acestor modificări.

4. Utilizarea Site-ului

Sunteți autorizat să utilizați Site-ul doar pentru scopuri personale și non-comerciale. Nu aveți permisiunea de a modifica, copia, distribui, transmite, afișa, reproduce, publica, licenția, crea opere derivate din, transfera sau vinde orice informație, software, produse sau servicii obținute de pe Site.

5. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul Site-ului, inclusiv text, imagini, video, software și mărci comerciale, este protejat de legile privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Nu aveți permisiunea de a utiliza conținutul Site-ului în niciun mod care nu este expres autorizat de Companie.

6. Limitarea răspunderii

Compania nu va fi responsabilă pentru nicio daune directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive sau exemplare, indiferent de cauză, care decurg din sau sunt legate de utilizarea Site-ului.

10. Exonerare de răspundere

Compania nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daune, indiferent dacă sunt directe, indirecte, speciale, incidentale sau consecutive, care decurg din sau sunt legate de:

Utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul;
Conținutul sau acuratețea conținutului Site-ului;
Orice întrerupere sau încetare a funcționării Site-ului;
Erori, viruși sau alte coduri malițioase care pot fi transmise prin Site;
Defăimare, calomnie, ofensă sau alte conduite dăunătoare sau ilegale a oricărui terț.
11. Forță majoră

Compania nu va fi responsabilă pentru nicio întârziere sau nerespectare a obligațiilor sale din acești Termeni dacă o astfel de întârziere sau nerespectare este cauzată de un eveniment de forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la: calamități naturale, război, incendii, inundații, accidente, greve, blocaje sau alte tulburări civile.